• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จับตา 18 ชั่วโมง กระทงจะลงทะเลไหม?

จับตา 18 ชั่วโมง กระทงจะลงทะเลไหม?

จิสด้าใช้ข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง คาดการณ์การเคลื่อนที่ของกระทงในคืนนี้

จาก 4 แม่น้ำสายใหญ่ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง ที่จะกลายเป็นขยะและอาจลอยสู่ทะเล ตั้งแต่เที่ยงคืนนี้จนถึง 6 โมงเย็นของวันพรุ่งนี้

ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมากเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน (เส้นประสีแดง)

 

aephnthii_khyakrathng.jpg

***คลิกที่ภาพเพื่อดู การคาดการณ์การเคลื่อนที่ของกระทงในคืนนี้ ***

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว