• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเปิดบ้านตอนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

จิสด้าเปิดบ้านตอนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ให้การต้อนรับ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ และผู้บริหารจิสด้ากล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายฌัก ลาปูฌ ได้เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium, ห้องปฏิบัติการ กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ, ห้องปฏิบัติการ SOAR หรือ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบิน อีกทั้งยังเข้าชมสถานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม รวมไปถึงการรับสัญญาณจากดาวเทียมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของจิสด้า ในการศึกษาค้นคว้าการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวมไปถึงด้านภัยพิบัติต่างๆ โดย ดร. ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศอีกทั้งได้มีการหารือในส่วนของการพัฒนา Geo-Intelligence, Aerospace Manufacturing และ Earth & Space Science เพื่อผลักดันให้การนำไปใช้สำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต