• ภาษาไทย
  • English

จ้างทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ภายนอกองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ภายนอกองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ภายนอกองค์กร งบประมาณ 497,550.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/10/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ