• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น, องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม ต่อยอดและวางรากฐาน Space Startup ในประเทศไทย

จิสด้าร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น, องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม ต่อยอดและวางรากฐาน Space Startup ในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ จิสด้าร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น, องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม ต่อยอดและวางรากฐาน Space Startup ในประเทศไทย
"Capability Building and Space Business Onward the Global Value Chain" ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 615
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ภายในงานมี Mentoring ด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น
และแนวทางการทำธุรกิจและ Supply Chain เข้าสู่ตลาดอวกาศสากล
ต่อเนื่องจากการแข่งขันในงาน S-Booter 2019 ที่ผ่านมา โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 ทีมได้แก่
1. "Manastu Space" Green fuel for propulsion of spacecraft, to produce oxygen, water and heat on other planet จากประเทศอินเดีย พลังงานสะอาดเพื่ออวกาศยาน
2. "Adarna Aerospace" RS-AR Remote sensing Data Visualized in Augmented Reality จาก ฟิลิปปินส์ ผสานเทคโนโลยี RS-AR เพื่อสร้างภาพถ่ายเสมือนจริง
3. "BlueWatch" Spatial Aquaculture Advisory System for Smart Aquaframs จากประเทศไทย การบริหารจัดการฟาร์มประมงด้วย ระบบตรวจจับแบบ Realtime
4. "Traffic Light Management" for Intelligent City by QZSS and 5G Platform - จากประเทศไทย การบริหารจัดการสัญญาณไฟจารจร ด้วยข้อมูลความหนาแน่นของรถยนต์จากดาวเทียม QZSS โดยระบบ 5G
โดยทั้งหมดนี้ จะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายน 2562 เพื่อเพิ่มทักษะในการขยายผลการสร้างไอเดียใหม่ๆ การสนับสนุนจับคู่ธุรกิจ และพบปะกับกลุ่มสตาร์ทอัพชั้นนำระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมจากประเทศให้เข้าสู่ Global Value chain ในระดับนานาชาติ โดย 4 ทีมสุดท้ายดังกล่าว จะต้องแข่งขันในรอบ Final ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเฟ้นหาทีมสุดยอดไอเดียเพียง 1 เดียว ซึ่งจะได้มีโอกาสร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำอย่าง ANA และ JAL ของญี่ปุ่นในโอกาสต่อไป

โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นมุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าใจถึงทิศทาง
เป้าหมายที่สอดคล้องกันของนโยบายที่จะผลักดันไปสู่ Thailand Space Startup ให้เกิดขึ้นได้ในประเทศ
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการด้านอวกาศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจและพาณิชย์ของบ้านเราได้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่
จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพ
ได้นำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

Tags: