• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมกับ AsiaTechnologyindustry Ati (ATI) เปิดบ้านต้อนรับคณะ นักลงทุน และนักธุรกิจจาก Tokai Clarion Co.,Ltd. Abe Nikko Kogyo Co.,Ltd. และ Union Tech Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตนวัตกรรมอวกาศ

GISTDA ร่วมกับ AsiaTechnologyindustry Ati (ATI) เปิดบ้านต้อนรับคณะ นักลงทุน และนักธุรกิจจาก Tokai Clarion Co.,Ltd. Abe Nikko Kogyo Co.,Ltd. และ Union Tech Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตนวัตกรรมอวกาศ

          GISTDA ร่วมกับ AsiaTechnologyindustry Ati (ATI) เปิดบ้านต้อนรับคณะ นักลงทุน และนักธุรกิจจาก Tokai Clarion Co.,Ltd. Abe Nikko Kogyo Co.,Ltd. และ Union Tech Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตนวัตกรรมอวกาศ และสาธิตรถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

          การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการบรรยายเกี่ยวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC โดยเฉพาะด้านเขตขวัตกรรม (EECi) และเขตนวัตกรรมดิจิตัล (EECd) ซึ่งครั้งนี้ สทอภ. ให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ผ่านการสาธิต นวัตกรรม รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ ที่พัฒนาโดย ATI และได้ร่วมทำการวิจัยระบบกับทาง Smart Mobility ดำเนินงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการรับสัญญาณนำทางด้วยดาวเทียม GNSS และ 5G ในอนาคต

          โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูงอย่างเป็นรูปธรรม ใและเอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนหรือมาลงหลักปักฐานในพื้นที่ EECi ได้ในอนาคต ประกอบสร้างความชัดเจนต่อการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยอีกด้วย

Tags: