• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558”

GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558”

    GISTDA ได้มีการจัดอบรม “ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ ห้องประชุม บีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557

    โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการบริหารจัดการโครงการ (Project Based Management) ซึ่งเนื้อหาเน้นการทำความเข้าใจการวางแผนเขียนโครงการ และการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน จากนั้น ได้มีการฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลแผนการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาวสุพนิดา อารยเมธี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้

    การจัดอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ GISTDA ให้ความสำคัญและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดต่อเนื่องอีกครั้งในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557