• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ในหัวข้อเรื่อง กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดาวเทียมเพิ่มค่า ระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ GISTDA Portal รวมถึง การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางด้านภัยพิบัติ

Tags: