• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

*News Update*แจ้งเตือนการบินบริเวณประเทศกัมพูชา…

*News Update*แจ้งเตือนการบินบริเวณประเทศกัมพูชา…

         ตามที่จิสด้า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าหน่วยงานการบินพลเรือนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งเตือนจะมีกิจกรรมการบินอวกาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 10.20 – 10.56 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อเส้นทางการบิน และคาดว่าพื้นที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจะอยู่ในประเทศกัมพูชา (Zone 1: พื้นที่สีแดง) นั้น

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามการแจ้งเตือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลายครั้งที่ผ่านมา มีโอกาสที่จะเป็นการ “ยิงจรวดส่งดาวเทียมจากศูนย์นำส่งดาวเทียมไท่หยวน” (Taiyuan satellite launch Center) ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนจริง โดยเส้นทางจรวดดังกล่าวจะพาดผ่านประเทศไทย (Zone 2: พื้นที่สีเหลือง) ในจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทิศทางการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับตำแหน่งการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นวัตถุหรือเศษชิ้นส่วนที่คาดว่าจะมาจากการยิงจรวดในช่วงวันดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ในพื้นที่ของท่านโดยด่วน  

 

notam_area6_miiochn.jpg

 

notam_area7_miiochn.jpg

 

 

 

**********************************************************

  ตามที่จิสด้าได้รับการประสานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แจ้งเตือนกิจกรรมการบินอวกาศจากประเทศจีน ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เบื้องต้นคาดว่าประเทศกัมพูชา จะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมวิคราะห์สถานการณ์ของจิสด้า ร่วมกับคณะทำงานเฝ้าระวังวัตถุอวกาศฯ จาก 10 หน่วยงาน คาดว่าจรวดดังกล่าวมีวิถีจากฐานยิงในประเทศจีน และมีเส้นทางผ่านประเทศไทย บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี  ***หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางจิสด้าจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีอีกครั้งนะครับ***

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าหน่วยงานการบินพลเรือนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งเตือนจะมีกิจกรรมการบินอวกาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 10.20 – 10.56 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อเส้นทางการบิน (Danger zone: พื้นที่สีแดง) ตามรูปข้างล่างนี้

          โดยบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเศษชิ้นส่วนของกิจกรรมการบินอวกาศในครั้งนี้อยู่ใน จ.อุดรมีชัย จ.พระวิหาร และ จ.เสียมราฐ ของประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวจะมีเส้นทางผ่านประเทศไทยบริเวณ จ.ศรีสะเกษ และจ.อุบลราชธานี ซึ่งควรเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่แจ้งเตือนในเขตประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางจิสด้าจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีอีกครั้ง

 

 

5_0.jpg