• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. ได้ร่วมต้อนรับและมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี