• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผลนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกงานและได้รับคัดเลือก จาก โครงการ Ignite Star 2019 รุ่นที่ 1 ให้ร่วมเดินไปตุรกี

ประกาศผลนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกงานและได้รับคัดเลือก จาก โครงการ Ignite Star 2019 รุ่นที่ 1 ให้ร่วมเดินไปตุรกี

          ตามที่ โครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer (Ignite Star) 2019 รุ่นที่ 1  เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในด้าน Satellite Telecom Engineer เข้าร่วมฝึกงาน อบรมร่วมกับวิทยากรพิเศษ และเข้ารับการประเมินผลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 2 เดือน
          เพื่อเฟ้นหา “นักนวัตกรรมฝึกหัด” ด้านวิศวกรสื่อสาร หรือ Ignite Star 2019 รุ่นที่ 1 ให้เข้าร่วมการประกอบและทดสอบการทำงานของดาวเทียม SSS-2B ในหน่วยงาน TUBUTAK-UZAY (Space Technologies Research Institute of the Scientific and Technological Research Council of Turkey) ณ ประเทศตุรกี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

          บัดนี้ การดำเนินการฝึกงาน เพื่อประเมินผลและคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ภายใต้ โครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

  1. นายประหยัด  ปวงจักร์ทา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. นายพีรพงศ์ อร่ามสุนทรสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศผล  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  2562