• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Gistda ร่วมกับ Airbus และ TESTIA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “How new inspection technology can bring to the next level” ผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

Gistda ร่วมกับ Airbus และ TESTIA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “How new inspection technology can bring to the next level” ผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับ Airbus และ TESTIA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Engineering for Aerospace Quality: how new inspection technology can bring to the next level” โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ Airbus, ม.บูรพา, Testia, C.C.S., Lenso Aerospace, Senior Aerospace (Thailand), Triumph Structures, Safran Cabin, Aeroworks, Jinpao, Cobra Engineering, Revima Asia Pacific โดยการอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรม Aerospace ในด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง (MRO) โดยห้องปฏิบัติการ  GALAXI ของจิสด้า ที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนาโครงการหรือแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม Aerospace รวมถึงการให้บริการทดสอบวัสดุอากาศยานจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งจัดการอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ผลิตอากาศยานอย่างเช่น Airbus ได้
          Dr.Cyrille Schowb, Head of Technology Airbus Asia Pacific ยังได้กล่าวถึงอนาคตของ Airbus ในการใช้เทคโนโลยีสำหรับ Industry 4.0 และการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการผลิต (Manufacturing) โดยการใช้เทคโลโลยีในลักษณะ Artificial Intelligence (AI) หรือ IoT ในกระบวนการผลิต และความสำคัญของการจัดการข้อมูล (Data) ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ supply chain ของอุตสาหกรรม Aerospace ทั้งระบบ
          Testia ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านการตรวจสอบโครงสร้างอากาศยานจาก Airbus ได้แสดงเทคโนโลยีล่าสุด ในการใช้เทคนิค Non-destructive Testing (NDT) ที่สามารถตรวจสอบความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ประกอบการ Aerospace รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและซ่อมบำรุงนั้น สามารถนำไปประยุกต์ในธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม
          นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงการสร้างโครงการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม Aerospace ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ผ่านมาในการพัฒนาเทคโนโลยี Aerospace ผ่านโครงการที่สนับสนุนโดย จิสด้า และการผลักดันจาก Airbus ซึ่งหากผู้ประกอบการ Aerospace ในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ก็จะช่วยัให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายและสามารถพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย