• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จากกรณีไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

จากกรณีไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

**Update**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า  ได้นำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2

ของวันที่ 13 สิงหาคม 2562

วิเคราะห์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ควันไฟ, ฝุ่นละออง และพื้นที่จากการเผาไหม้ ซึ่งขยายวงกว้างบริเวณพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จะสังเกตเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน มากกว่า 5,000 ไร่

5240251f-edf2-4c35-82e0-1a2d399007d5.jpeg

f48ff943-a06e-4f88-b1ee-9dbb25bf3f12.jpeg

 

______________________________________________________________________

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า  ได้นำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 

ของวันที่ 5 สิงหาคม 2562

วิเคราะห์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ควันไฟ, ฝุ่นละออง และพื้นที่จากการเผาไหม้ ซึ่งขยายวงกว้างบริเวณพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จะสังเกตเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน มากกว่า 5,000 ไร่

 

6589c536-e69a-4203-8470-07d858feed0b.jpeg

 

______________________________________________________________________

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า  ได้นำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 

ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

วิเคราะห์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ควันไฟ, ฝุ่นละออง และพื้นที่จากการเผาไหม้ โดยคาดการณ์พื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและสวนปาล์ม ได้รับผลกระทบจำนวน มากกว่า 3,000 ไร่

 

18d9be5a-8854-4dfb-8b65-3ff8dfdcb31a.jpeg