• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ร่วมโชว์นวัตกรรมข้อมูลด้านภัยพิบัติในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

จิสด้า ร่วมโชว์นวัตกรรมข้อมูลด้านภัยพิบัติในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

          ระหว่างวันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน ระหว่างช่วงเวลา 11.00-21.00 น. ทั้งนี้จิสด้านำเสนอผลงานนิทรรศการในชื่อ “จิสด้า เชื่อมโยงเมืองไทยด้วยสายใยเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) กายภาพ ภูมิภาค ภัยพิบัติ ด้วยภูมิสารสนเทศ” และนำแบบจำลองเส้นชั้นความสูงไปจัดแสดงโชว์ให้คนที่มาเที่ยวงานได้ทดลองเล่นพร้อมข้อมูลข้อสารต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชั่นด้านภัยพิบัติที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์อีกด้วย