• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข้าราชการภูฏาน เยี่ยมชมจิสด้า

ข้าราชการภูฏาน เยี่ยมชมจิสด้า

          เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย นำคณะข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมกลุ่มภารกิจพิเศษภายใต้ภารกิจปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมภาคพื้นดินของจิสด้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฏาน