• ภาษาไทย
  • English

จ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินการผลิตรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 495,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
21/06/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ