• ภาษาไทย
  • English

จ้างผลิตมัลติมิเดีย AIP ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตมัลติมิเดีย AIP ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตมัลติมิเดีย AIP ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ งบประมาณ 200,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
06/06/2019
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ