• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Nadcap มาตรฐานโลกรับรอง “แล็บจิสด้า”

Nadcap มาตรฐานโลกรับรอง “แล็บจิสด้า”

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 Nadcap ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานโลกให้การรับรองสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)?หรือ จิสด้า ซึ่งมีห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ "กาแลคซี่" GALAXI (GISTDA's Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation เป็นห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย Nadcap เพิ่มความเชื่อมั่นด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทัดเทียมสากล รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ ในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้แก่ประเทศไทยต่อไป