• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าลุยสื่อสารสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก AIP

จิสด้าลุยสื่อสารสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก AIP

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมฮอริเดย์อินน์พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จิสด้าได้จัดการสัมมนาขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อยอดระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวมสู่โครงการดาวเทียม THEOS-2 และนวัตกรรม AIP : Actionable Intelligence Policy สู่ความมุ่งหวังของภาคท้องถิ่นและจังหวัด

     นำทีมโดยนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการจิสด้า เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ AIP ในการส่งมอบคุณค่าถึงผู้ใช้ปลายทางซึ่งคือประชาชนภายในพื้นที่ จากการที่ผู้บริหารของจังหวัดได้มีการนำ AIP ไปใช้สร้างการตัดสินใจในเชิงนโยบายการบริหารจังหวัด และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับจังหวัด และนำไปเพิ่มศักยภาพให้กับ AIP ให้สามารถนำไปใช้ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น

     ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 60 คน จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ เช่นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง,ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และผู้แทนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา 4 จังหวัด (จ.ชลบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.จันทบุรี, และ จ.ตราด), หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองและผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 จังหวัด เป็นต้น