• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าลุยหารือ 20 จังหวัดจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศระยะที่ 3

จิสด้าลุยหารือ 20 จังหวัดจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศระยะที่ 3

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 15 มกราคม 2562 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า นำทีมโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ ลำพูน สุโขทัย ตาก จันทบุรี สุพรรรบุรี กาญจนบุรี ระนอง เลย  นครพนม สกลนคร มุกดาหาร พังงา ภูเก็ต ตราด บึงกาฬ ยโสธร ร้อยเอ็ด กระบี่ และอำนาจเจริญ ในการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 3 จากทั้งหมด 4 ระยะ เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ด้านการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยได้มีการหารือและมีมติเพื่อจัดทำชั้นข้อมูลตามมาตรฐาน FGDS ทั้ง 20 จังหวัด และขอรับการสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ แอปพลิเคชันด้านการบริหารจัดการจังหวัด,ด้านความปลอดภัย,ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร,ด้านภัยพิบัติ และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

     ทั้งนี้ จิสด้าได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2561) แล้วเสร็จ 41 จังหวัด โดยระยะที่ 4 จะเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีก 16 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด ครบทั่วประเทศพอดี