• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ลงพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุดวัดน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝน

จิสด้า ลงพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุดวัดน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝน

     เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 นายธัชชัย แสนเสนา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ นายเธียรศิริ มูลจันทร์ นักภูมิสารสนเทศ และนายผลิน พูลสวัสดิ์ นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ของจิสด้า ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบ เช็คอุปกรณ์บำรุงรักษา พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ที่ติดตั้งหมุดวัดน้ำ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่เกี่ยวกับหมุดวัดน้ำและอุปกรณ์ที่สูญหายในพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝน ซึ่งปีนี้คาดว่าจะยาวไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม 2562