• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 357 รายการ

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 357 รายการ

วันที่ของประกาศ: 
จันทร์, 27 พฤษภาคม 2019 ถึงวันที่ อังคาร, 4 มิถุนายน 2019
หมวดหมู่ของประกาศ: