• ภาษาไทย
  • English

จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) งบประมาณ 183,500.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
23/05/2019

ประเภทของประกาศ