• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (SCGI) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ในการประชุมหารือ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานภายใน SKP และเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสด้า เพื่อเชื่อมโยงสู่การขยายศักยภาพและร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ Amazing Mars Garden อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างจิสด้าและ สวพส.