• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างจัด NST FAIR 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62057000591 ระหว่างวันที่ 10 - 21 พ.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 และนำเสนอผลงานวันที่ 27 พ.ค. 2562 ลงทะเบียน 8.30 น. และเริ่มนำเสนอผลงานตั้งแต่ 9.00 น. - 16.00 น.)

ประกวดราคาจ้างจัด NST FAIR 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62057000591 ระหว่างวันที่ 10 - 21 พ.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 และนำเสนอผลงานวันที่ 27 พ.ค. 2562 ลงทะเบียน 8.30 น. และเริ่มนำเสนอผลงานตั้งแต่ 9.00 น. - 16.00 น.)

ประกวดราคาจ้างจัด NST FAIR 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,700,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ