• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มทส. จับมือจิสด้า ร่วมขับเคลื่อนการสร้างคนและนวัตกรรมสู่อนาคต

มทส. จับมือจิสด้า ร่วมขับเคลื่อนการสร้างคนและนวัตกรรมสู่อนาคต

ผู้บริหารสองหน่วยงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า ร่วมหารือและลงพื้นที่ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างคนและนวัตกรรมสู่อนาคต
เตรียมพบกับโปรเจคที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเร็วๆนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการเชื่อมโยงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคในเชิง Area Base!!!
#บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #สร้างคนพร้อมใช้ #สร้างความเป็นเลิศ #การประยุกต์และนำไปใช้ #SCGI #Smartfarm