จ้างทำซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำซอง
ประเภทของการจัดหา: 
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ: 
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่: 
15/03/2019
ประกาศผู้ชนะ: