• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมมือ ทอ. จัดฝึกอบรม GIS ให้นายทหาร

จิสด้าร่วมมือ ทอ. จัดฝึกอบรม GIS ให้นายทหาร

จิสด้าร่วมมือกองทัพอากาศ จัดฝึกอบรม GIS ให้นายทหารกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในภารกิจป้องกันและพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกองทัพอากาศ ให้กับนายทหารกองทัพอากาศจำนวน 10 นาย
มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการสร้างการจัดการข้อมูล หลักการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่าง GIS กับการรับรู้จากระยะไกล และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม GIS ที่ทันสมัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับสูง ต่อไป