• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า จับมือญี่ปุ่น เปิดแนะแนวโครงการ ดันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมสัญชาติไทยสู่สากล ภายใต้ S-Booster 2019

จิสด้า จับมือญี่ปุ่น เปิดแนะแนวโครงการ ดันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมสัญชาติไทยสู่สากล ภายใต้ S-Booster 2019

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น , องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแนะแนวโครงการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรม S-Booster 2019 เพื่อสร้าง ออกแบบนวัตกรรมต้นแบบของประเทศไทย ด้าน GNSS ความแม่นยำสูงให้มีความสอดคล้องตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวโครงการ โดยมีวิทยากรทั้งจากจิสด้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ได้ชี้แจงกฎ กติกา รวมถึงให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อพัฒนาแนวคิดการแข่งขัน ทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโลยี Location Based Service (Software, Hardware) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหลักในปัจจุบัน เช่น รถยนต์ไร้คนขับ เกษตรอัจฉริยะ Moblie Application 2. การต่อยอดการใช้ Platform “Tellus” ที่รวบรวมข้อมูล Big Data ด้าน QZSS ไว้ในที่เดียว (Mobile App, Web App) และ 3. ไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศในภาคธุรกิจ Space Startup Business Idea โดยจะเปิดรับไอเดียตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 19 เมษายน 2562 สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://skp.gistda.or.th/s-booster/ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าร่วม workshop ทางด้านธุรกิจด้วยระบบดาวเทียมนำทางพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3,000,000 บาท