• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62017129611 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2562 - 11 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62017129611 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2562 - 11 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/02/2019

ประเภทของประกาศ