• ภาษาไทย
  • English

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเ้จาหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักยุทธศาสตร์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเ้จาหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักยุทธศาสตร์

ตำแหน่งจำนวน
นักยุทธศาสตร์ ชำนาญการ1 อัตรา
นักยุทธศาสตร์1 อัตรา
ประเภทของประกาศ:

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร:

10 ม.ค. 2019 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2019