• ภาษาไทย
  • English

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักโครงการธีออส 2 จำนวน 1 อัตรา