• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2

ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 06.09 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 45,000 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน

ของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และตรัง”

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk หรือ http://flood.gistda.or.th

erdaa_8_1.jpg

 

________________________________________________________________

 

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 17.53 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี และตรัง”

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk หรือ http://flood.gistda.or.th

 

dd802589-363c-46c8-b3d7-7867abec43c1.jpeg

 

________________________________________________________________

 

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 05.33 น.

"พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนกว่า 1,270 ไร่ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร"

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk หรือ http://flood.gistda.or.th

20190106_0533.jpg

 

________________________________________________________________

 

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 18.36 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน และความเสียหายที่เกิดจากคลื่นพายุซัดฝั่งบริเวณชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฏร์ธานี และพัทลุง"

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk หรือ http://flood.gistda.or.th

486644.jpg

 

________________________________________________________________

 

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-2

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 18.04 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 741 ไร่"

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk หรือ http://flood.gistda.or.th

timeline_20190105_194935.jpg

 

________________________________________________________________

 

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 06:24 น.

" พบพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 26,753 ไร่ "

ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากคลื่นพายุซัดฝั่งบริเวณชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลาอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk/ หรือ http://flood.gistda.or.th

timeline_20190105_094019.jpg

 

________________________________________________________________

 

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-2

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 17.47 น.

"พบพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 9 พันไร่" 

ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนของจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากคลื่นพายุซัดฝั่งบริเวณชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี และสงขลาอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/water/ หรือ http://flood.gistda.or.th

timeline_20190105_004117.jpg

 

________________________________________________________________

 

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.

" ยังไม่พบพื้นที่น้ำท่วม"

ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและไม่พบความเสียหายบริเวณชายฝั่ง บางส่วนของจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี

อย่างไรก็ตาม จิสด้า ได้มีวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/water/ หรือ http://flood.gistda.or.th

 

cm1_20190104_07_hv03.jpg