• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm Surge)

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm Surge)

จิสด้าเผยภาพพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรงรวมถึงพื้นที่น้ำท่วม

และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน "ปาบึก" และ storm surge

" บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช "

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/water/  หรือ  http://flood.gistda.or.th

หรือติดตามข้อมูลคลื่น และกระแสน้ำได้ที่ http://coastalradar.gistda.or.th/wp/  และ  http://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring

หรือสามารถใช้งานผ่าน Application ที่มีชื่อว่า Gcoast สามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS

timeline_20190105_115529.jpg

 

_____________________________________________________________________________________________

 

จิสด้าเผยภาพพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรงรวมถึงพื้นที่น้ำท่วม

และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน "ปาบึก" และ storm surge

" ในอำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา "

 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk/ หรือ http://flood.gistda.or.th

หรือติดตามข้อมูลคลื่น และกระแสน้ำได้ที่ http://coastalradar.gistda.or.th/wp/ และ http://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring

หรือสามารถใช้งานผ่าน Application ที่มีชื่อว่า Gcoast สามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS

timeline_20190105_093804.jpg

 

_____________________________________________________________________________________________

 

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm Surge)

บริเวณจังหวัดชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช และสงขลา

 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลคลื่น กระแสน้ำ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://coastalradar.gistda.or.th/wp/ และ http://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring

หรือสอบถาม 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

อีกทั้งสามารถใช้งานผ่าน Application ที่มีชื่อว่า Gcoast สามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS

storm_surge_prachuap.jpg

 

storm_surge_chumphon.jpg

 

storm_surge_surat.jpg

 

storm_surge_nakhonsri.jpg

 

storm_surge_songkla.jpg