• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การทดสอบการยิงจรวดของอินเดีย

การทดสอบการยิงจรวดของอินเดีย

หน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศสนามบินนิวเดลิ ประเทศอินเดีย แจ้งเรื่องการทดสอบยิงจรวดของประเทศอินเดีย ช่วงเวลา 23 -24 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ซึ่งส่งผลกระทบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการทำการบิน (Danger zone: พื้นที่รอบเส้นสีแดง) คาดว่าน่าจะยิงมาจากฐานยิงจรวด Abdul Kalam Island ของประเทศอินเดีย ตามรูปข้างล่างนี้

image3.jpg

บริเวณที่แจ้งเตือนอยู่ในพื้นที่ของหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ 4 เมืองต่อไปนี้ 1) โกลกาตา ประเทศอินเดีย 2) เจนไน ประเทศอินเดีย 3. โคลัมโบ  ประเทศศรีลังกา และ 4. จาการ์ตา  ประเทศอินโดนิเซีย

นอกเหนือจากนี้ มีการแจ้งเตือนอีก 2 หน่วยควบคุมที่อยู่ใกล้กับสถานีทดสอบ ได้แก่ 1) ย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ 2) กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้จากการอ้างอิงข้อมูลข้างต้น การทดสอบดังกล่าวเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย แต่อย่างใด

อ้างอิง : การแจ้งเตือนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย