• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้อ Fixture สำหรับทดสอบมาตรฐานด้าน Mechanical กับเครื่อง UTM และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ-ระยะที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61127099788 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อ Fixture สำหรับทดสอบมาตรฐานด้าน Mechanical กับเครื่อง UTM และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace แห่งชาติ-ระยะที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61127099788 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/12/2018

ประเภทของประกาศ