• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าชูธีออส-2 ร่วมสัมมนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง

จิสด้าชูธีออส-2 ร่วมสัมมนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง

วันที่ 4 ธ.ค. 61 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดสัมมนากิจการอวกาศเพื่อความมั่งคง ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี การจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ด้านกิจการอวกาศให้กับผู้ร่วมงาน โดยจิสด้าได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกิจการอวกาศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาหรือถ่ายภาพ การใช้ดาวเทียมในปัจจุบัน รวมถึงความเป็นมาของระบบธีออส-2 ที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการด้านอวกาศ ซึ่งจิสด้าได้ร่วมจัดแสดงในส่วนของโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส-2 ด้วย