• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ Tablet สำหรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61117171885 ระหว่างวันที่ 14 - 21 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ Tablet สำหรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61117171885 ระหว่างวันที่ 14 - 21 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ Tablet สำหรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 848,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
04/12/2018

ประเภทของประกาศ