• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แถลงข่าว งานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วย วทน.

แถลงข่าว งานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วย วทน.

13 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน “THAILAND 4.0 IN THE MAKING” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าว โดยทุกท่านสามารถพบกับจิสด้าได้ที่บูธ 6 Big Data & Intelligence System, บูธ 7 Big Science Infrastructure และ บูธ 13 EECi สำหรับการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสยามสแควร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.