• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชาคม วท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ประชาคม วท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ประชาคม วท  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบุคลากรจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับประเด็นที่มีการพูดถึงอาทิ บทบาทและภารกิจของกระทรวงใหม่ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น