• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าหลักของ Space inspirium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61107349422 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)