• ภาษาไทย
  • English

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ