• ภาษาไทย
  • English

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งบประมาณ 990,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ