• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

วันนี้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว....

วันนี้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว....

    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ธีออส  ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันเทคโนโลยีของไทย นับจากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลา 9 ปีเต็ม ดาวเทียมไทยโชต ยังปฏิบัติงานรับใช้สังคมต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกินกว่า อายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ (designed lifetime) คือ 5 ปี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนิรันดร์

1_0.jpg

 

421264.jpg

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: