• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61107117077 ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)