• ภาษาไทย
  • English

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ

Space Inspirium

เปิดให้บริการ

วันอังคาร-ศุกร์  เวลา 9.00 น.-16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ปิดบริการทุกวันจันทร์

อัตราค่าบริการ

เด็ก 20 บาท   ผู้ใหญ่  50 บาท (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)

ติดต่อขอลงตารางการเยี่ยมชมได้ที่

โทร. 033-005-835 หรือ 033-005-836