• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ

Space Inspirium  (New Normal)

ซึ่งจะต้องปฎิบัติตามมาตรการในการดูแลและป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยเปิดให้เข้าชม 2 รูปแบบ

1. เข้าชมแบบ walk in  (ตามปกติ)

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-ศุกร์  เวลา 9.00 น.-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์

อัตราค่าบริการ

เด็ก 20 บาท   ผู้ใหญ่  50 บาท (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอลงตารางการเยี่ยมชมได้ที่
โทร. 033-005-835 หรือ 033-005-836


2. เข้าชมแบบหมู่คณะ (โดยมีเงื่อนไขและขอปฏิบัติต่างออกไป)

     1. จำกัดคณะเข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 คณะ/รอบ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง Social Distancing

     2.  จำกัดวันเข้าเยี่ยมชมโดยเปิดให้บริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี  2 ช่วงเวลา ดังนี้
             2.1  ช่วงเวลา  9.00 -12.00 น  และ
             2.2  ช่วงเวลา 13.30-16.00 น.

    3. จะต้องมีการจองคิวการเข้าชมแบบหมู่คณะล่วงหน้าทางเว็บไซต์อย่างน้อย 7 วันทำการ   
         เว็บไซต์  www.spaceinspirium.gistda.or.th

อัตราค่าบริการ

เด็ก 20 บาท   ผู้ใหญ่  50 บาท (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอลงตารางการเยี่ยมชมได้ที่
โทร. 033-005-835 หรือ 033-005-836