• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 บริเวณภาคตะวันออก

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 บริเวณภาคตะวันออก

GISTDA  วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 06.10 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออก”

พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่พบบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว โดยอำเภอองครักษ์ ศรีมหาโพธิ์ มีพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง และอำเภอเบ้านสร้าง ศรีมโหสถ มีพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มมากขึ้น

 

เนื่องจากภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในส่วนของ สทอภ. ได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังคงต้องติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก และการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงแม่น้ำบางปะกง ที่มีอิทธิพลต่อการระบายน้ำที่ท่วมขังออกสู่ทะเล

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

rd2_20180927_rad2_61_0258_0000_topo.jpg