• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097645330 ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 2561 - 5 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097645330 ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 2561 - 5 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/10/2018

ประเภทของประกาศ