• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 ติดตามพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 ติดตามพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.46 น.

“พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา”

บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด

 

ในส่วนของ สทอภ. ได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ยังคงต้องติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง

จากการติดตามปริมาณน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีปริมาณน้ำสูงและล้นตลิ่งในบางพื้นที่ สถานการณ์น้ำที่ต้องติดตาม คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล และเขื่อนนฤบดินทรจินดา หากมีฝนเติมลงมาในช่วงนี้ คาดว่าสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมจะดีขึ้นตามลำดับ (ลดลง) แต่ต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี รวมถึงต้องติดตามการระบายน้ำลงสู่ทะเล และการหนุนของระดับน้ำทะเล

 

สามารถติดตามระบบ PORTAL สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ลุ่มน้ำปราจีน นครนายก บางปะกง แหล่งเชื่อมโยงข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ จากเว็บไซต์  https://gistdaportal.gistda.or.th/water/

และสามารถตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th  หรือ http://flood.gistda.or.th

cm4_20180918_03_hv_topo.jpg