• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097244691 ระหว่างวันที่ 13 - 20 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 ตรวจรถยนต์ตู้พร้อมคนขับ 24 ก.ย. 2561 ในเวลา 9.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097244691 ระหว่างวันที่ 13 - 20 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 ตรวจรถยนต์ตู้พร้อมคนขับ 24 ก.ย. 2561 ในเวลา 9.30 น.)

ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 690,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/09/2018

ประเภทของประกาศ