• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

5 ทีมสุดยอด !! PIXEL Project พัฒนาแนวคิดจากการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียม

5 ทีมสุดยอด !! PIXEL Project พัฒนาแนวคิดจากการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียม

  หลังจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้เปิดรับสมัครการแข่งขันโครงการ PIXEL First Date ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” หรือ “For Better Living” ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้นำเสนอแนวคิดพร้อมผลักดันเกิดการนำภาพจากดาวเทียมไปวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงรองรับการก้าวสู่โลกแห่งข้อมูล หรือ BIG DATA อีกด้วย ซึ่งได้ 5 ทีมที่ชนะเรียบร้อยแล้ว

  การแข่งขันในครั้งนี้ เราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ จากหน่วยงานสถาบันการศึกษา และองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมส่งผลงานที่ดีและมีคุณภาพเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละผลงานที่ผ่านเข้ารอบล้วนมีความน่าสนใจที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นจริงได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของผู้เข้าแข่งขัน โดย 5 ทีมสุดท้ายที่มีผลงานโดดเด่นจนชนะใจกรรมการ ได้แก่

 

   1.ทีม Pride & Treasure of Thailand จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวข้อ "การประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียมสาหรับเพิ่ม ความถูกต้องแม่นยำในการ จำลองมลพิษอากาศ"

   2.ทีม EPD-997  จาก  Kittiya Architects Co., Ltd. หัวข้อ "ดรรชนีชี้สุขจากสีสันสู่สัดส่วนความสุขของเมือง"

   3.ทีม sevenBC : จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ "การสร้างชุดอัลกอริทึมคุณลักษณะเชิงคลื่นและเรขาคณิตวิเคราะห์ เพื่อประมวลผลจัดกลุ่มอาคารและที่อยู่อาศัยแบบอัตโนมัติ"

   4.ทีม MW1442 จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หัวข้อ "Predicting the distribution of heat waves in Bangna area with satellite imagery to study the future expansion of Bang Na"

   5.นายรัตนะ บุลประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "ระบบประมวลผลอัตโนมัติของข้อมูลภาพเชิงวัตถุสำหรับประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ของความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณูปโภค"

 

สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับอุปกรณ์เครื่องมือเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือ IoT ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากจิสด้า เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบการแปลผลอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้จริง ตอบโจทย์ในภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป

Tags: